Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside  • Bestyrelse • Indmeldelse • Tidsskriftet Munkiana 

 

Invitation til boglancering d. 7.11.2019

Det er os en glæde på udgivelsesdagen at invitere til lancering af bogen:
KAJ MUNKS DIGTNING OG LIVSSYN AF ANKER GEMZØE OG MOGENS PAHUUS
 
TORSDAG DEN 7. 11. KL. 13.30 TIL C. 16 AALBORG UNIVERSITET, CREATE, RENDSBURGGADE 14, LOKALE 4.231 – MED EFTERFØLGENDE RECEPTION
 
Af Aalborg Universitetsforlags pressemeddelelse: "Bogen giver en ajourført litterær og idéhistorisk læsning af Kaj Munks bedste værker, en indgående kritisk fortolkning og vurdering, der kan give et nyt, begrundet billede af det blivende i hans forfatterskab. Men den går også nærmere ind på de litterært svagere værker, der er væsentlige kilder til hans mere problematiske, personlige politiske og religiøse opfattelser. Bogen kombinerer litterære og filosofiske synsvinkler. Blandt meget andet rummer bogen et gennemført opgør med Per Stig Møllers billede af Kaj Munk. En fagfællevurdering af bogen konkluderer: ”De to forfattere har skrevet den ultimative fremstilling af Kaj Munks forfatterskab, dels pga. den grundige læsning af alt hvad han har skrevet, dels pga. det nu tilgængelige, omfattende arkivmateriale de inddrager, og dels fordi de så udpræget er i kritisk dialog med stort set alle der hidtil har skrevet om hans digtning og livssyn”.
 
Læs mere på universitets hjemmeside

 

Kaj Munk Forskningscentret
www.kajmunk.aau.dk – klik her

 

Om Kaj Munk Selskabet

• Bestyrelse - med vedtægter og referater


• Indmeldelse, betaling af kontingent
• Tidsskriftet Munkiana – med supplerende materiale  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2019-08-13