Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside  • Bestyrelse • Indmeldelse • Tidsskriftet Munkiana 

 

Indkaldelse til generalforsamling i KMS d. 30. september 2023

Indbydelse til Kaj Munk seminar i Vedersø d. 29-30. september 2023


Udgivelse: Kaj Munks samlede prædiker

Invitation til udgivelsesarrangement i anledning af udgivelsen af Kaj Munks samlede prædikener

Fredens prædikener – Kaj Munks prædikener 1919-1939
Krigens prædikener - Kaj Munks prædikener 1940-1944
Christian Grund Sørensen og Peter Øhrstrøm (red.)

Tirsdag 29. august kl. 16.00 – 17.30 med efterfølgende reception
Regensen, Festsalen, Store Kannikestræde 2, 1169 København

For første gang prædikener fra hele Kaj Munks studentertid og præstetid fra 1919 til 1944. Udgivelsen udspringer af et forskningsprojekt i Kaj Munks prædikener på Kaj Munk Forskningscentret og indeholder mange prædikener, som ikke tidligere har været udgivet.

Arrangementet foregår på det historiske Regensen, hvor Munk boede i 1923 og her skrev både prædikener og skuespil.

Program:
- Velkomst v. Niels Jørgen Langkilde, mag.art., Kaj Munk Forskningscentret
- Tale v. kirkeminister Louise Schack Elholm, MF
- Tale v. Per Stig Møller, dr.phil., fhv. kultur- og kirkeminister, Kaj Munk og ophøret af samarbejdspolitikken
- Præsentation af udgivelserne Fredens prædikener og Krigens prædikener og udvalgte perspektiver
v. Christian Grund Sørensen, ph.d., cand.theol. et it, projektleder, postdoc og sognepræst
v. Anne Marie Munk Sørensen, cand.theol., sognepræst 
- Tale v. Hans Christian Schmidt, fmd. Folketingets Kulturudvalg, fhv. minister, MF

Efterfølgende reception med vin og snacks til 18.30

Gratis adgang for medlemmer af Kaj Munk Selskabet

Begrænsede pladser. Tilmelding på mail: kajmunkevent@outlook.dk
Ansvarlig for arrangementet:
Christian Grund Sørensen tlf.: 23118162 cgrund@ikp.aau.dk


Kaj Munk Selskabet

Kaj Munk Selskabet er en landsdækkende forening, som har til formål at udbrede kendskabet til den danske forfatter, dramatiker, lyriker, journalist og præst Kaj Munk. Selskabet er åbent for alle, som har en interesse i Kaj Munks liv, hans forfatterskab og eftermæle.
Alle er velkomne og medlemmer indbydes til at komme med forslag til arrangementer, som kan være med til at opfylde selskabets formål. Selskabet afholder en årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer har mulighed for at komme til orde.
Kaj Munk Selskabet samarbejder med Kaj Munks Præstegård (Ringkøbing-Skjern Museum), Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård og Kaj Munk Forskningscentret (Aalborg Universitet).
I samarbejde med Forskningscentret udgiver Kaj Munk Selskabet tidsskriftet Munkiana, som indeholder artikler om Kaj Munk, hans samtid, hans værker og hans inspiration til nutiden.
 

 

Kaj Munk Forskningscentret
www.kajmunk.aau.dk – klik her

 

Om Kaj Munk Selskabet

• Bestyrelse - med vedtægter


• Indmeldelse, betaling af kontingent
• Tidsskriftet Munkiana – med supplerende materiale  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2020-04-20