Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside  • Bestyrelse • Indmeldelse • Tidsskriftet Munkiana 

 

Kaj Munk Selskabet

Kaj Munk Selskabet er en landsdækkende forening, som har til formål at udbrede kendskabet til den danske forfatter, dramatiker, lyriker, journalist og præst Kaj Munk. Selskabet er åbent for alle, som har en interesse i Kaj Munks liv, hans forfatterskab og eftermæle.
Alle er velkomne og medlemmer indbydes til at komme med forslag til arrangementer, som kan være med til at opfylde selskabets formål. Selskabet afholder en årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer har mulighed for at komme til orde.
Kaj Munk Selskabet samarbejder med Kaj Munks Præstegård (Ringkøbing-Skjern Museum), Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård og Kaj Munk Forskningscentret (Aalborg Universitet).
I samarbejde med Forskningscentret udgiver Kaj Munk Selskabet tidsskriftet Munkiana, som indeholder artikler om Kaj Munk, hans samtid, hans værker og hans inspiration til nutiden.
 
Læs mere på universitets hjemmeside

Generalforsamling og jubilæumsfest Kaj Munk Selskabet 25 år

10. september 2022
 
10.00  Præstegården indbyder til åbning af særudstilling om 2 nyfundne noveller. Præsentation ved Peter Øhrstrøm,
          Johan de Mylius og Søren Dosenrode.
11.00  Generalforsamling
12.30  Frokost (tilmelding – 100 kr. + drikkevarer
          (Tilmedling senest 3/9 på 23118162 eller cgrund@ikp.aau.dk)
13.30  Jubilæumsfest
          Jens Kristian Lings: Hvorfor et Kaj Munk Selskab?
          Søren Dosenrode: Kaj Munks relevans i det 21. århundrede.
          Ricardt Riis: Puslerier fra Puslespil
16.00  Afslutning i Vedersø Kirke
          Adresse:
          Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg
          Pris:
          Frokost. 100 kr. (husk tilmelding).
          (Tilmelding senest 3/9 på 23118162 eller cgrund@ikp.aau.dk).
          Kaffe. 50 kr. (uden tilmelding).

 

Kaj Munk Forskningscentret
www.kajmunk.aau.dk – klik her

 

Om Kaj Munk Selskabet

• Bestyrelse - med vedtægter


• Indmeldelse, betaling af kontingent
• Tidsskriftet Munkiana – med supplerende materiale  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2020-04-20