Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside  • Bestyrelse • Indmeldelse • Tidsskriftet Munkiana 

 

Kaj Munk Selskabet

Kaj Munk Selskabet er en landsdækkende forening, som har til formål at udbrede kendskabet til den danske forfatter, dramatiker, lyriker, journalist og præst Kaj Munk. Selskabet er åbent for alle, som har en interesse i Kaj Munks liv, hans forfatterskab og eftermæle.
Alle er velkomne og medlemmer indbydes til at komme med forslag til arrangementer, som kan være med til at opfylde selskabets formål. Selskabet afholder en årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer har mulighed for at komme til orde.
Kaj Munk Selskabet samarbejder med Kaj Munks Præstegård (Ringkøbing-Skjern Museum), Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård og Kaj Munk Forskningscentret (Aalborg Universitet).
I samarbejde med Forskningscentret udgiver Kaj Munk Selskabet tidsskriftet Munkiana, som indeholder artikler om Kaj Munk, hans samtid, hans værker og hans inspiration til nutiden.
 

 

Kaj Munk Forskningscentret
www.kajmunk.aau.dk – klik her

 

Om Kaj Munk Selskabet

• Bestyrelse - med vedtægter


• Indmeldelse, betaling af kontingent
• Tidsskriftet Munkiana – med supplerende materiale  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2020-04-20