Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside > tidsskriftet Munkiana > supplerende materiale til Munkiana nr. 36

 
   Supplerende materiale til Munkiana nr. 36

  
   Indholdsfortegnelse

  
  

Formanden har ordet

Søren Dosenrode: Fra Munk til Muhammed..., 2. internationale Kaj Munk Seminar

Peter Øhrstrøm: Ordet 07/08

Marc Auchet: Kairos eller det gunstige øjeblik, et nøglebegreb i Kaj Munks livssyn og forfatterskab

Jørgen Albretsen: Billede fra Lolland  
     
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2020-04-20