Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside > tidsskriftet Munkiana > supplerende materiale til Munkiana nr. 57

 
   Supplerende materiale til Munkiana nr. 57

  
Regensen er Danmark i Sandhed og Aand

   Klik her for download af PDF med den transskriberede tekst
Kan du løse opgaverne? Test din viden om Kaj Munk    Klik her for download af PDF med spørgsmål – og svar
  

Indholdsfortegnelse

  
  

• Knud Erik Andersen:
Kaj Munk – Studieudgave på Web afprøves – kom og vær med – på www.kajmunk.aau.dk
(side 5)

• Svend Aage Nielsen:
Kaj Munk og Regensen
(side 7)

• Kaj Munk:
Regensen er Danmark i Sandhed og Aand (klik for PDF)
(side 18)

• Kan du løse opgaverne?
Test din viden om Kaj Munk (klik for PDF)
(side 20)

• Ricardt Riis:
Svar til Søren Daugbjerg
(side 22)


Forskningsartikler:

• Peter Øhrstrøm:
En persuasiv model for digitalisering af kulturarven: Kaj Munks værker som eksempel
(side 26)

• Knud Erik Andersen:
Minister Gunnar Larsens dagbog og Kaj Munk
(side 31)


• Søren Dosenrode:
Formandens beretning for året 2014
(side 36)

• Jørgen Albretsen:
Referat af generalforsamlingen
(side 38)

  
  

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 57  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 5)

Forsiden:
Plakat, som Kaj Munk tegnede1 tegnet med farvekridt, højst sandsynligt produceret i anledning af tidligere konseilspræsident (1905-8) I.C. Christensens (1856-1930) besøg på Regensen til en såkaldt “Slåbrokaften” lørdag 21. oktober 1922. I.C. Christensen havde da netop som tidligere bebudet taget sin afsked som kirkeminister i ministeriet Niels Neergaard, da han ønskede at stoppe i politik. Næsten et motto for disse aftener på Regensen var, som det står på plakaten: “Slåbrok og Pibe – Teske og Kop”. I Svend Aage Nielsens artikel side 7 – 17 Kaj Munk og Regsensen kan der læses meget mere om denne spændende og afgørende periode i Kaj Munks liv.

1   Svend Aage Nielsen (www.svendaagenielsen.dk) har korrekt påpeget, at plakaten ikke kan være tegnet af Munk selv. Skriften og underskriften er ikke Munks og desuden er “bolle-å” anvendt i ordet “Slåbrok”. Bogstavet “å” var kendt på det tidspunkt og blev brugt som ækvivalent til “aa”; men Kaj Munk skrev “aa”. Hele “layoutet” og skraveringerne i “I.C. Aften” lader antyde, at nogen med en mere kunstnerisk baggrund har tegnet plakaten. Vedkommende kan have hjulpet Munk og signeret i hans sted. Men hvem?
Plakaten blev fundet i Kaj Munks forfatterarkiv sammen med en kuvert indeholdende stumpen af I.C. Christensens cigar og en kort note herom. Denne note er skrevet af Munk, dateret 22. oktober 1922, se
www.kajmunk.hum.aau.dk/show.php?aub=001270691

(KMF-nr. 84 12 01)Munkianas redaktion har forsøgt at afklare ophavsrettighederne til materiale gengivet i dette nummer. Skulle vi have overset noget, beder vi om at blive kontaktet, så fejlen kan blive rettet.


  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2020-04-20